Mastering Autodesk REVIT Architecture

Kooraskani waa mid lagu baran doono Software-ka Autodesk Revit Architecture. Kooraskani waxa uu ardaygu isticmaali doonaa Building Information Modelling (BIM) si uu u sameeyo nashqad dhisme oo aad u qurux badan. Waxa uu ka koobnaan doonaa cashiro gacanta laga qabanayo, kuwaasi oo aan ku wada dhisi doonno (4) mashruuc oo muhiim ah, inta aan kooraska ku guda jirno. Ardaygu waxa uu baran doonaa qaabka loo adeegsado agabka nashqadaynta (design tools) ee softwarekani, si loogu sameeyo nashqado kala duwan, sida oo kalena soo jiidasho leh.

Linkiga Koorsada: https://sheerxirfad.com/courses/mastering-autodesk-revit-architecture/#tab-1

Koorsoyin Multimedia: https://sheerxirfad.com/course-category/multimedia/
Koorsoyin Network & Security: https://sheerxirfad.com/course-category/network-security/
Koorsoyin languages: https://sheerxirfad.com/course-category/languages/
Koorsoyin Design: https://sheerxirfad.com/course-category/design/
Koorsoyin Development: https://sheerxirfad.com/course-category/development/
Koorsoyin Office Productivity: https://sheerxirfad.com/course-category/office-productivity/
Koorsoyin Engneering: https://sheerxirfad.com/course-category/engineering/
Koorsoyin Finance & Accounting: https://sheerxirfad.com/course-category/finance-accounting/

Source